۰۹ مهر ۱۳۹۷
55

به گزارش روابط عمومی هتل آرمان، روز یکشنبه ۹ مهرماه ۹۷ مراسم بزرگداشت روز جهانی جهانگردی به میزبانی هتل “پارس” مشهد با حضور استاندار و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی برگزار گردید که از هتل های برتر استان تقدیر به عمل آمد و هتل آرمان به عنوان واحد برتر استان منتخب گردید و از مدیریت هتل آرمان جناب آقای فرحانی تقدیر به عمل آمد.

ارسال نظرات | انتقادات | پیشنهادات