اذان , اوقات شرعی ,  اذان مشهد

گنبد سبز که نامش را از رنگِ گنبد خود گرفته، بنایى متعلق به دوره صفوى و مقبره یکى دیگر از عرفاى شیعه مذهب در شهر مشهد است. این بنا در حال حاضر در قلب شهر و مجاور ارگ سابق در خیابان آخوند خراسانى ( خاکى پیشین ) قرار دارد. بقعه ی گنبد سبز پیش از […]

اوقات شرعی مشهد
اوقات شرعی مشهد الرضا
تاریخ انتشار: 07/04/2016
4 / 5 / 5 ستاره
اوقات شرعی مشهد
اوقات شرعی مشهد الرضا
خیابان نواب صفوی
مشهد, خراسان رضوی
Iran
تلفن: 00985133391600
فکس: 00985133391632